Menu
ZŠ Horní Kruty
ZŠ Horní Kruty

Základní škola
Horní Kruty

​​ Horní Kruty 29

Informace ŠD

Školní družina má ve školním roce 2023/2024 dvě oddělení s kapacitou 43 dětí.

Pobyt ve školní družině je zpoplatněn 500 Kč/pololetí (sourozenec 250 Kč, třetí a další dítě zdarma)

Školní družina poskytuje pestrou nabídku zájmových aktivit - výtvarných, rukodělných, sportovních, aj.

V rámci školní družiny pracuje (jako zájmový útvar - zdarma) kroužek angličtiny pro žáky prvního a druhého ročníku. 

V době provozu školní družiny mohou žáci navštěvovat obnovený kroužek počítačové kreativity a modelářský kroužek, keramický kroužek, jógu pro děti, sportovky a kroužek hudební (výuka hry na kytaru).

Provoz ŠD

  • Ráno od 6:30 do začátku vyučování
  • Stravování ve školní jídelně v budově MŠ
  • Odpoledne po skončení vyučování do 16:30 hodin